Trädgårdsdesign

Garden by anna vill förverkliga dina trädgårdsdrömmar. Med funktion och estetik skapar vi gröna rum där du trivs. Vi tror att de flesta människor gärna vill ha det vackert omkring sig, men ibland har man inte den tiden som behövs att göra verklighet av sina visioner. Det är här som vi på Garden by anna i Stockholm kommer in i bilden.

Det här tar vi oss an
Vi kan hjälpa dig med både det lilla och det stora. Vi arbetar med allt från rådgivning kring detaljer, till att vi tar oss an hela trädgården eller innergården, från trädgårdsdesign till anläggning. För den som i stället vill göra anläggningsarbetet själv är vår detaljerade trädgårdsritning ett mycket bra underlag som för den ovane kan kompletteras med tex en projektplan, planteringsinstruktion och inköpslista.

Trädgårdsdesign – Funktion och estetik, gröna rum där du trivs
Vi vill ge dig en välplanerad trädgård som är lika lättskött som den är vacker eftersom vi tror att många behöver mer tid för njutning och mindre tid för jobb. För att du ska få ut så mycket som möjligt av din trädgård planerar vi den även efter var du vistas mest under de olika årstiderna. En trädgård du kan njuta av året runt.

Varför ska du anlita en trädgårdsdesigner?

  • Du har idéer som du vill förverkliga – men har inte tid
  • Du vill skapa en trädgård som inte bara är vacker utan även är lättskött
  • Du behöver hjälp att se hela potentialen i din trädgård
  • Du vill undvika onödiga och dyra misstag
  • Du vill utnyttja kvadratmetrarna på bästa sätt i en mindre trädgård

Så startar vi upp nya projekt
Vi startar upp ett nytt projekt genom ett rådgivningsmöte, där vi lyssnar till önskemålen och ser över förutsättningarna. Under konsultationen föreslår vi lösningar och skissar fram en grov plan. Efter detta möte kan vi lämna offert på de designarbeten som  önskas, där vanligt är att vi utgår ifrån antingen en enklare trädgårdsskiss eller en ritning med ett detaljerat växtförslag. För större projekt lämnar vi gärna budgetpriser, för att ge en uppfattning om ungefär omfattning i projektet.

Vi träffas under ca två till tre timmar i din trädgård för att prata igenom dina behov och önskemål. Till hjälp har vi en checklista som du fyllt i innan besöket och en skalenlig tomtkarta som du tillhandahåller. Viktiga frågeställningar är vilka funktioner din trädgård ska rymma, vad du tycker om och vad du inte tycker om? Vi pratar också igenom vilka växter ni gillar, om ni vill odla grönsaker och frukt, och försöker på det hela taget sätta oss in i hur er drömträdgård ser ut. Allt diskuteras i relation till er tidsram och budget för trädgården. Hur mycket får det kosta? Ska ni gräva och plantera själva eller ta in hjälp? Behöver hela trädgården stå klar på en gång eller kommer den byggas upp efter hand?

Priser
Startmötet debiteras med 1500 kr per rådgivningstimme, restidskostnad tillkommer med 800 kr/timme. Vi har fasta priser för de vanligaste uppdragen för befintliga trädgårdar på upp till 1500 kvm. Det finns två olika grundnivåer som du sedan bygger på med tilläggstjänster. En trädgårdsritning med ett komplett växtförslag kostar från 16.900 kr medan en enklare trädgårdsskiss med fokus på trädgårdens former och funktioner kostar från 12.900 kr. Samtliga priser anges inkl. moms. Vid nybyggnationer är det många beslut som ska tas innan en färdig plan för trädgården är klar. Vi rekommenderar att ni anlitar oss redan från början för att få råd kring den bästa placeringen av huset på tomten utifrån era önskemål och behov av funktioner. Vid en designprocess för en helt ny trädgård är det vanligt att det finns behov av flera av tilläggstjänsterna, och vanligtvis brukar priset för design av en oanlagd ny tomt kosta från 30.000 kr. Vi anstränger oss gärna för att hitta den nivå av stöd som passar er bäst. Läs mer om våra priser här.

Detaljerad trädgårdsritning med komplett växtförslag 16.900 kr
I denna tjänst ligger fokus på att rita upp formerna i trädgården, att placera de funktioner ni vill ha samt att rita ett komplett växtförslag. När vi har hittat de former och idéer vi tror passar er bäst träffas vi för att presentera vårt konceptförslag där vi även visar inspirationsbilder och bilder på växterna vi föreslår. Under det mötet är det viktigt att ni tycker till och har åsikter om något ska förändras, lösas annorlunda eller något element rent av saknas. Skissen och era synpunkter blir sedan slutresultatet i form av en detaljerad trädgårdsritning med ett komplett växtförslag som skickas såväl digitalt som på i pappersform till er. Ritningen fokuserar på växterna i ritningen i detalj. Ritning av beståndsdelar av byggnationskaraktär ingår dock inte.

Trädgårdsskiss 12.900 kr
En Trädgårdsskiss är en mer övergripande form av trädgårdsritning. Den stora skillnaden är att i tjänsten Trädgårdsskiss ligger fokus på former och placering av funktioner, och det ingår inte ett komplett växtförslag. Däremot ingår ett förslag på några få karaktärsväxter som passar särskilt bra till stilen som ni vill eftersträva. Den här tjänsten passar dig med god kunskap om växter men som vill ha ett visst stöd för att utforma din trädgård. Det passar även dig som vill anlägga detaljerna i trädgården i ett senare skede, och vill vänta med detaljerna tills dess, då förutsättningarna kan vara annorlunda. Även i denna tjänst ingår en revidering.

Tilläggstjänster – priser efter offert

Stenläggningsförslag: Design av mönsterläggning på stenytor och val av stenprodukt.

Ljussättningsförslag: Förslag på hur trädgården och byggnaderna ska ljussättas utifrån era önskemål, vilka växter som är intressanta och vackra, och vilken stämning som ska skapas. Förslag på armaturer ingår ej.

Altaner och terrasser: Design av trädäck eller stenaltaner med utgångspunkt i arkitekturen på huset och trädgårdsdesignen.

Nivåer och murar: Placering och höjder på trappor, stödmurar och nya nivåförhållanden på tomten. Mätning av trädgårdens höjder utförs av mätingenjör.

Insynsskydd, spaljéer, pergola etc.: Design av byggda element i trädgården som komplement till växtligheten.

Byggnader: Design av nya byggnader i trädgården eller tillbyggnader till huset, som tex carport, vinterträdgård, orangeri eller lusthus. Utgångspunkten är även här husets arkitektur men även trädgårdsdesignen. Vi kan även hjälpa till med ansökan av bygglov om så önskas.

3D-visualisering: För den som önskar kan vi rita hela eller delar av en trädgårdsdesign i 3D.

Skötselkalender: En liten bok som är skräddarsydd för din trädgård där vi beskriver hur du bäst tar hand om din trädgård under hela året. Där finns rekommendationer och råd för de växter vi ritat in i trädgårdsdesignen.

Färgsättningsförslag: Förslag på kulörval på hus och andra byggnader samt snickerier i trädgården.

Prisvillkor
Priserna för Detaljerad trädgårdsritning och Trädgårdsskiss är baserade på design av en befintlig trädgård upp till 1500 kvm utan betydande höjdskillnader.