Projektledning

Vid större projekt står Garden by anna för projektledning under hela processen av anläggningsarbetet. Många kunder har inte tid att styra anläggningsarbetet och finnas till förfogande för att svara på de frågor som uppkommer under arbetets gång. Garden by anna kan därför hjälpa till med att representera kunden genom att se till att projektet löper på bra, sköta problemlösning och se till att arbetet utförs med rätt kvalitet.

Vi hjälper dig med allt från offertunderlag…
Efter kundens önskemål kan vi sköta allt från att ta in offerter för anläggningsarbetet till att se till att arbetet genomförs och avslutas på ett bra sätt. Garden by anna kan tex ansvara för följande uppgifter:

 • Framtagning av anbudsförfrågan, där viktiga kvalitetskrav specificeras
 • Kontakt med lämpliga anläggningsfirmor
 • Platsbesök och genomgång av arbetet med två-tre konkurrerande entreprenörer
 • Kontakt med anläggningsfirmor där vi bistår med att reda ut frågetecken och ser till att entreprenörerna ger ett pris för samma arbete

…till slutkontroll
Efter att beställaren valt anläggningsfirma och kommit överens om pris och tider kan Garden by anna bistå bla med följande projektledningsinsatser:

 • Inledande planeringsmöte med entreprenör
 • Kontroll av att trädgårdens nya former stämmer överens med design
 • Inköp av växter och andra material, inkl beräkning av volym och antal
 • Kontinuerliga planeringsmöten på plats med entreprenör under arbetets gång för att säkerställa att designen tolkas korrekt
 • Telefonkontakter med entreprenör under anläggningsarbetet
 • Kvalitetskontroll på plats vid kritiska moment
 • Utplacering av växter
 • Slutkontroll av arbeten tillsammans med beställare och anläggningsfirma

Priser
Var god kontakta oss för offert.