Priser

Vi vet att det känns tryggt som kund att veta ungefär hur mycket slutpriset blir. Därför lämnar vi fasta priser för våra vanligaste tjänster så långt det är möjligt.

Nya projekt startar vi upp genom ett rådgivningsmöte, där vi lyssnar till önskemålen och ser över förutsättningarna. Under konsultationen föreslår vi lösningar och gör en konceptskiss.

Efter ett inledande konsultativt möte lämnar vi gärna en offert på önskade designarbeten, från enklare trädgårdsskisser till detaljerade ritningar med t.ex. formgivning av nya altaner och terrasser, stenläggningsförslag, ljussättningsförslag och hantering av trädgårdens nivåer samt kompletta växtförslag. Vi kan stödja er hela vägen från design till färdig trädgård inklusive skötsel av trädgården.

För större projekt lämnar vi gärna budgetpriser, för att ge en uppfattning om ungefär omfattning i projektet. Kom ihåg att det kan finnas möjligheter att göra ROT-avdrag vid vissa anläggningsarbeten, dock ej för våra designtjänster.